Aquest lloc fa servir galetes per prestar els seus serveis, personalitzar anuncis i analitzar el trànsit. Si el fas servir, s'entén que acceptes el seu ús.

AVIS LEGAL

Identificació del responsable

( d'ara endavant "CORTINESONLINE.CAT"), amb CIF núm. 35107037k domicili a Manresaa (08243) carrer de Pau Picasso 12-F, correu electrònic cortinesonline@gmail.com i telèfon 619151351.

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que ens pot remetre a través dels diferents correus electrònics del Identificació del responsable CORTINESONLINE.CAT són per respondre a les consultes, proporcionar informació demanada per l’interessat i gestionar el servei escolar. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per la finalitat per les que les demanem.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informen sempre que hi hagi alguna modificació en els mateixos. En cas contrari, no responem de la seva veracitat. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el Responsable ho consideri oportú i mentre sigui adequada a la finalitat per a la qual es van obtenir.

Base legal pel tractament de les dades

L’interessat al remetre les seves dades, dóna el seu exprés i inequívoc consentiment al tractament dels mateixos, sempre i quan  "CORTINESONLINE.CAT" ho consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti.

Cessió de les dades

L’informem que les seves dades només seran cedides en els casos legals establerts o per qüestions necessàries per a la prestació del servei. Conservació de les dades Les dades personals proporcionades es conservaran fins que finalitzin la petició o la consulta realitzada per l’interessat

Drets dels interessats

Els interessats tenen dret a:

• Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.

• Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van. ser recollides.

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable dels conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

" Protecció de Dades”.

Acompanyant la sol·licitud amb una còpia del DNI o qualsevol altre document identificatiu.

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de dades que es reben en el terminal del lloc web visitat i s'usen per registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzades i recuperades.

Aquests arxius s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials pel seu equip. S'utilitzen per recordar les preferències de l'usuari, com ara l'idioma seleccionat, les dades d'accés o la personalització de la pàgina.

 

Les cookies també poden ser utilitzades per registrar informació anònima sobre com utilitza el lloc web del visitant.